“Czy nas tam mogło zabraknąć?” Szukamy rodzin wspierających

W dniu 25.05.2019 r. asystenci rodzin z Działu Wspierania Rodziny wraz z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej oraz pracownikami Działu Profilaktyki uczestniczyli w Dniach Wałbrzycha. Asystenci rodzin rozdawali ulotki zachęcające mieszkańców Wałbrzycha do pozostania rodziną wspierającą.

Skip to content