Rodziny wspierające

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Są to rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny, w których np. występuje bezrobocie, słaba motywacja do zmian i inne uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na podstawie własnej chęci pomocy innym, tworząc tym samym siatkę wsparcia społecznego.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 1. opiece i wychowaniu dziecka

 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;

 3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • nie ma problemów z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, hazard itd.),

 • ma stałe źródło utrzymania,

 • nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi,

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej (ani nie miała ograniczonej),

 • wywiązuje się i wywiązywała z obowiązku alimentacyjnego (nie ma wyroków),

 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 • członkowie rodziny nie mają zaburzeń lub choroby psychicznej.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w MOPS w Wałbrzychu ul. Kilińskiego 1,

 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,

 • uzyskać pozytywną opinię Dyrektora MOPS,

 • odbyć bezpłatne szkolenie na terenie MOPS,

 • podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 1, Dział Wspierania Rodziny pok. 120 tel. 74 664 08 57 godz. 7.30-15.30.

Wielkość czcionki
Kontrast
Skip to content