Ważne – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W nawiązaniu do polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2020 r. informujemy, iż czasowo ogranicza się działalność placówek opiekuńczo– wychowawczych w zakresie:

  • zakaz opuszczania terenu placówki przez wychowanków, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,

  • zakaz odwiedzin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

  • zakaz urlopowań wychowanków,

w terminie od 12 marca do 25 marca 2020 r.

Skip to content