Zakończenie wakacji w dniu 24 sierpnia 2017 roku – festyn

Festyn został zorganizowany oraz przeprowadzony przez pracowników socjalnych z Zespołu Pracy Socjalnej numer 3 i pracowników Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Odbył się on dnia 24 sierpnia 2017 roku pod nazwą Zakończenie wakacji. Ochoczo wzięły w nim udział wszystkie dzieci zamieszkałe w Wałbrzychu przy ulicy Osiedleńców. Uczestniczyły w nagradzanych konkursach, grach i zabawach. Na życzenie malowane były twarze dzieci w różne, wielobarwne wzory t.j. motylek, biedronka, kotek, spider man, batman i inne.

Zabawy wzbogacone zostały o udział i występ taneczny Inspektora Kruka ze Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Dzieci miały możliwość lania wody wprost z węża wozu strażackiego. Bardzo duże zainteresowanie było kurtyną wodną i świeżą wodą do picia, którą zaproponowało nam WP Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W Wałbrzychu.

We wszystkie powyższe profilaktyczno – edukacyjne działania wplecione były tańce dzieci i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W tle rozbrzmiewała rytmiczna, skoczna i wesoła muzyka.


Wspólne tańce dzieci z ulicy Osiedleńców z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Wspólne tańce (część dalsza)

Wspólne tańce (część dalsza)

Wspólne tańce (część dalsza)

Pracownice Ośrodka malują twarze uczestnikom festynu

Lanie wody przez dzieci z ulicy Osiedleńców (pod kontrolą Pana strażaka)

Wspólne tańce (część dalsza)

Dzieci z ulicy Osiedleńców, Inspektor Kruk i pracownice Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przebrane za czarownice

Skip to content