Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.

 • Nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach!

   

 • Zmiana definicji dochodu, który będzie ustalany na zasadach podanych
  w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Kryterium dochodowe będzie się odnosić do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w dniu złożenia wniosku), a nie jak dotychczas do najniższej emerytury.

   

 • Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w :

  domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne, całodobowe utrzymanie.

Skip to content