Konferencja „ Widzę, Słyszę, Reaguję”

23 stycznia 2019 roku, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, odbyła się konferencja, której organizatorem był Dział Profilaktyki. Tematem konferencji było przeciwdziałanie przemocy, podsumowanie ubiegłorocznej autorskiej kampanii lokalnej „ Widzę, Słyszę, Reaguję” oraz przedstawienie oferty działu na 2019 rok i promocja nowej autorskiej kampanii społecznej „Uzależnieni od życia”. Zagadnienia jakie zostały poruszone to przemoc wobec kobiet, kary fizyczne wobec dzieci – czy klaps jest już przemocą, praca z osobami stosującymi przemoc, profilaktyka molestowania seksualnego dzieci. W konferencji wzięli udział przedstawiciele oświaty, sądownictwa, policji, straży miejskiej, pomocy społecznej, władze miasta i pracownicy Urzędu Miasta. Prelegentami byli Pani Elżbieta Polewska – Przewodnicząca Kongresu Kobiet, Pani Marta Waniszewska – Wojewódzki Koordynator Krajowego Biura Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i specjaliści Działu Profilaktyki: Pani Monika Wójtowicz, Pani Kaja Szwajgier, Pani Agnieszka Maltz i Pan Przemysław Mieszkowski.

Kampania „Widzę, Słyszę, Reaguję” na stałe została wpisana w działania zespołu i będzie realizowana w bieżącym roku.

Skip to content