Na czym polega Lokalny System Wsparcia Seniorów w Wałbrzychu?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu kolejny raz przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Adresatami projektu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Program jest podzielony na dwa moduły. Pierwszy ma na celu zapewnić seniorom lokalny system wsparcia, od pomocy sąsiedzkiej, poprzez pomoc w codziennych czynnościach, ułatwienia dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcia emocjonalnego, dostarczania niezbędnych zakupów, towarzyszenia w załatwianiu spraw urzędowych, wsparcia paczkami okolicznościowymi oraz włączaniem seniorów w życie lokalnej społeczności. Tego typu działania przeciwdziałają poczuciu osamotnienia oraz wykluczenia z życia społecznego. Na terenie miasta Wałbrzycha w 2022 roku zdiagnozowaliśmy potrzeby u 3298 seniorów. Do końca 2023 roku, planujemy utworzyć lokalną sieć wsparcia dla 160 seniorów, mieszkających w 11 dzielnicach Wałbrzycha.

Drugi moduł ma za zadanie zapewnić seniorom dostęp do tzw. “Teleopieki”, która ma na celu poprawić ich bezpieczeństwo oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. W przypadku, gdy senior czuje niepokojące objawy dotyczące stanu zdrowia wciska przycisk SOS na opasce bezpieczeństwa, który powoduje wysłanie sygnału do centrum alarmowego. W sytuacji upadku, opaska automatycznie łączy się z ratownikiem medycznym, przekazując także informację o miejscu zdarzenia oraz wynikach parametrów życiowych – tętna i saturacji, ratownik dokonuje oceny aktualnej sytuacji. Dzięki zamontowanemu w opasce modułowi komunikacji, pacjent może bezpośrednio rozmawiać z ratownikiem przez opaskę. Nie potrzebuje żadnego dodatkowego urządzenia czy telefonu. W zależności od stanu zdrowia pacjenta, ratownicy mogą podjąć decyzję o wezwaniu zespołu ratownictwa medycznego, powiadomieniu osób bliskich lub konieczności odbycia wizyty u specjalisty czy edukacji prozdrowotnej.

Obecnie na terenie Wałbrzycha korzysta z tej formy wsparcia 400 seniorów. To czyni nasze miasto liderem w regionie.

O lokalnym systemie wsparcia rozmawialiśmy w:
– Dzienniku Wałbrzych – specjalne wydanie programu Studio Dziennik:
link do rozmowy → https://dziennik.walbrzych.pl/walbrzych-liderem-teleopieki-w-regionie-specjalne-wydanie-programu-studio-dziennik-video/
– Radio Wrocław – wieczór zDolnego Śląska: Lokalny system wsparcia seniorów:
link do podcastu → https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/134219/Wieczor-zDolnego-Slaska-Lokalny-system-wsparcia-seniorow/

 

Skip to content