Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Zatrudnimy na umowę cywilno-prawną:

  1. psychologa

  2. dietetyka

  3. rehabilitanta

  4. pielęgniarkę

do świadczenia poradnictwa specjalistycznego tzw. opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Specjalistyczne poradnictwo polegać będzie na udzielaniu wsparcia psychologicznego. Pozoztałe rodzaje wsparcia polegać będą na nauce pielęgnacji, rehabilitacji, nauce ustalania odpowiedniej dla rodzaju schorzenia diety.

Udzielane wsparcie odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób zakwalifikowanych do udziału w programie lub innym miejscu wskazanym przez MOPS.

Koszt jednej godziny specjalistycznego poradnictwa w zakresie jw. wynosi 100zł/godz. (brutto).

Limit godzin: 20 na jednego uczestnika rogramu.

Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia/kwalifikacje do wykonywania zawodu należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
ul. Kilińskiego 1, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do
15 kwietnia 2021r.

Mile widziane doświadczenie w wykonywanym zawodzie.

Informacji w sprawie programu udziela: Dorota Nowaczyk – MOPS Wałbrzych

tel: 74-66-40-822/ 785-788-305

Skip to content