Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

Bez kategorii 11 września 2017

FreD goes net

MOPS od września 2017r. jest realizatorem programu „FreD goes net”, który jest projektem wczesnej, krótkiej interwencji wobec młodych osób, które mają problemy w związku z użyciem narkotyków lub alkoholu. Celem programu jest jak najwcześniejsze dotarcie z wczesną interwencją do osób młodych. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest budowa struktur współpracy między policją, wymiarem sprawiedliwości, szkołami, placówkami zdrowia i organizacjami pozarządowymi. tel.: 885 37 00 11

Bez kategorii 31 sierpnia 2017

Zakończenie wakacji w dniu 24 sierpnia 2017 roku – festyn

Festyn został zorganizowany oraz przeprowadzony przez pracowników socjalnych z Zespołu Pracy Socjalnej numer 3 i pracowników Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Odbył się on dnia 24 sierpnia 2017 roku pod nazwą Zakończenie wakacji. Ochoczo wzięły w nim udział wszystkie dzieci zamieszkałe w Wałbrzychu przy ulicy Osiedleńców. Uczestniczyły w nagradzanych konkursach, grach i zabawach. Na życzenie malowane były twarze dzieci w różne, wielobarwne wzory t.j. motylek, biedronka, […]

Bez kategorii 17 sierpnia 2017

Działania środowiskowe – podchody

W dniu 18.08.2017 r. w godzinach od 10:30 do 14:30 pracownicy Zespołu Pracy Socjalnej Nr 2 przy współpracy z pracownikami Biura ds. Rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu oraz pracownikami Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu organizują dla dzieci i ich rodziców zabawę pn. PODCHODY.     Wersja tekstowa

Bez kategorii 17 sierpnia 2017

Pomoc materialna dla uczniów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu informuje, że do 15 września 2017 roku można składać wnioski, wraz z wymaganymi dokumentami, o przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych na okres szkolny 2017/2018. Wnioski przyjmuje Biuro Obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 1-2.

Bez kategorii 4 sierpnia 2017

UWAGA!

W związku z panującymi temperaturami, w dniu 04.08.2017 skrócono czas pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: Biuro Obsługi – do godziny 1530 Inne działy – do godziny 1400

Bez kategorii 24 lipca 2017

Projekt „Książka 2017″

Pracownicy socjalni z Zespołu Pracy Socjalnej nr 2 z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizują II edycję projektu „Książka 2017 pn. „Pomoc społeczna w tym propagowanie czytelnictwa jako forma biblioterapii dla osób korzystających ze świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej”. W związku z tym wychodzimy naprzeciw swoim podopiecznym i proponujemy nową formę terapii poprzez biblioterapię. Udostępnienie książek do przeczytania dla klientów na terenie MOPS w Wałbrzychu będzie stanowiła urozmaicenie form […]

Bez kategorii 13 lipca 2017

500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu informuje: wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych tj: ,,500+”. wraz z wymaganymi dokumentami na nowy okres zasiłkowy tj: 2017/2018, można składać już od 01 sierpnia 2017 roku.

Bez kategorii 4 lipca 2017

WSPÓLNE CZYTANIE

Działania środowiskowe pracowników socjalnych z Zespołu Pracy Socjalnej numer 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu we współpracy z Biblioteką “Pod Atlantami” w Wałbrzychu

Program 500+

Dowiedz się więcej
Wielkość czcionki
Kontrast