Senior+ 2024

logo programu senior plus

Szanowni Państwo jest nam miło poinformować, że Gmina Wałbrzych w wyniku otwartego konkursu ofert uzyskała dofinansowanie na realizację zadania publicznego „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ z rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2024, edycja 2024.     

Celem niniejszego zadania publicznego jest zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ mieszczącego się w Wałbrzychu przy ul. Gen. W. Andersa 162a. (III piętro).   

Klub przeznaczony jest dla 20 osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 60 lat i więcej, a jego misją jest integracja i aktywizacja społeczna oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych środowiska osób starszych w Gminie Wałbrzych, bez względu na płeć, wykształcenie, pełnosprawnych i niepełnosprawnych.   

Łączny koszt zadania publicznego to 185.717,12 zł, w tym środki z budżetu państwa 36.480,00 zł oraz wkład własny gminy 149.237,12 zł.   

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PROGRAM WIELOLETNI "SENIOR+" NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2024 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" DOFINANSOWANIE 36.480,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 185.717,12 zł
Skip to content