Sprawozdania

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ:

 1. rok 2016
 2. rok 2015
 3. rok 2014
 4. rok 2013
 5. rok 2012
 6. rok 2011

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU:

 1. rok 2016
 2. rok 2015
 3. rok 2014
 4. rok 2013
 5. rok 2012
 6. rok 2011
 7. rok 2010
 8. rok 2009
 9. rok 2008
 10. rok 2007
 11. rok 2006
 12. rok 2005
 13. rok 2004

SPRAWOZDANIA – PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,  PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANI, PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

 1. rok 2016
 2. rok 2015
 3. rok 2014
 4. rok 2013
 5. rok 2012

SPRAWOZDANIA – WSPIERANIE RODZINY I ROZWÓJ SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

 1. rok 2016
 2. rok 2015
 3. rok 2014
 4. rok 2013
Skip to content