Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Slider
Bez kategorii 23 marca 2020

Ważne – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W nawiązaniu do polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2020 r. informujemy, iż czasowo ogranicza się działalność placówek opiekuńczo– wychowawczych w zakresie: zakaz opuszczania terenu placówki przez wychowanków, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych, zakaz odwiedzin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zakaz urlopowań wychowanków, w terminie od 12 marca do 25 marca 2020 r.

Bez kategorii 6 kwietnia 2020

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kłodzku wraz Lokalnymi Punktami w Ząbkowicach Ślaskich, Bielawie, Wałbrzychu, Świebodzicach i Boguszowie Gorcach współfinansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na lata 2019 -2021.Dla kogo:1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa karnego, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, […]

Bez kategorii 23 marca 2020

Apel do mieszkańców Wałbrzycha

Zwracajmy uwagę na osoby starsze zamieszkujące w naszym otoczeniu! Naszym sąsiadem może być senior, który boi się lub nie powinien teraz wychodzić! Bądźmy wrażliwi na swoich sąsiadów – na osoby starsze samotne, z niepełnosprawnościami! Pomoc sąsiedzka jest teraz wyzwaniem i zadaniem dla wszystkich mieszkańców Wałbrzycha! Jak możesz pomóc osobie bliskiej czy sąsiadowi, który jest objęty kwarantanną: w miarę możliwości kontaktuj się przez telefon lub domofon, jeśli nie jest […]

Bez kategorii 18 marca 2020

UWAGA!!!

Informujemy, że magazyn żywności prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Wałbrzychu został zamknięty od dnia 16.03.2020 do odwołania.

Aktywny start 16 marca 2020

Warsztaty efektywnego zarządzania czasem

W ramach projektu „Aktywny start” uczestnicy brali udział w zajęciach pod nazwą „Projektant czasu – warsztaty efektywnego zarządzania czasem”. Celem zajęć było opracowanie osobistego sposobu zarządzania zadaniami, redukcję stresu i lęku przed podjęciem pracy, podniesienie motywacji do działania, a także poczucia własnej wartości poprzez skuteczną organizację czasu na wielu płaszczyznach życia i skupienia na własnych potrzebach. Warsztaty obejmowały planowanie i organizację dnia oraz tygodnia, łączenie obowiązków domowych […]

Bez kategorii 16 marca 2020

Informacja o sposobie załatwiania spraw

Wnioski o przyznanie świadczeń można składać: poprzez Epuap – dot. świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, 300+, dodatków mieszkaniowych i energetycznych poprzez Empatia – dot. wniosku o udzielenie pomocy społecznej, 500 +, 300+, świadczenia rodzinne poprzez ZUS – dot. 300+, 500+ poprzez Banki- dot. 300+, 500+ poprzez System Obsługi wsparcia PFRON- (na stronie PEFRON (mając profil zaufany) na platformie System obsługi wsparcia) […]

Bez kategorii 16 marca 2020

Koronawirus SARS-CoV-2- zalecane środki ostrożności

Apelujemy: o ograniczenie wizyt w MOPS do niezbędnego minimum załatwianie spraw telefonicznie lub w formie elektronicznej Przypominamy o zaleceniach sanitarnych: o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekowaniu! unikaniu dotykania oczu, nosa i ust! – dotykanie zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie, regularnym myciu i dezynfekowaniu powierzchni dotykowych, w tym telefonów komórkowych, zachowaniu bezpiecznej odległości od rozmówcy – co najmniej 1-1,5 metra! […]

Bez kategorii 16 marca 2020

Odwołane spotkania, warsztaty grupowe

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną odwołuje się wszystkie spotkania, warsztaty i terapie, oraz zajęcia prowadzone w MOPS do odwołania. Informacja o wznowieniu spotkań zostanie ogłoszona na internetowej stronie MOPS.

Bez kategorii 16 marca 2020

UWAGA!!!

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, decyzją Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, spotkania edukacyjne „Akademii Świadomości Społecznej” zostają zawieszone do odwołania

Bez kategorii 13 marca 2020

ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH (500+) ZA POŚREDNICTWEM KANAŁÓW INTERNETOWYCH TJ. E-PUAP, EMP@TIA, PUE ZUS I SYSTEMY BANKOWE. Jednocześnie prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu i prosimy o załatwianie spraw urzędowych m.in. dostarczenie wymaganych dokumentów i zaświadczeń przez platformę usług elektronicznych e-PUAP.

Wielkość czcionki
Kontrast
Skip to content